Vårdhund Terapihund
Terapihund är en typ av social tjänstehund som tillsammans med en förare ger stöd till människor inom vård, skola och omsorg. Terapihund är ett internationellt begrepp för hundar i vården med internationell standard. I Sverige kan de även kallas servicehund, besökshund eller vårdhund. Som samlingsbegrepp håller terapihund på att i Sverige ersättas av den nya beteckningen social tjänstehund.
Terapihundar skiljer sig från assistanshundarna. Skillnaden mellan dessa kategorier är att assistanshunden enbart arbetar åt en person, sin förare, medan terapihunden tillsammans med sin förare arbetar med många olika vårdtagare. Utbildningarna för kategorierna skiljer sig därför åt.
En terapihund arbetar för att öka patientens, klientens eller elevens motivation, välbefinnande och hälsa. En terapihund arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning. Hundarna används för terapeutiska besök hos människor som är inlagda på till exempel sjukhus, vårdhem, fängelse och psykiatriska institutioner, för att förbättra deras livskvalitet. Hundarna ska tåla att bli klappade och kelade med av helt okända personer

För mer info se följande länkar

http://terapihundskolan.se/
http://stockholm.hundenshus.com/yrkesutbildningar/sociala-tj%C3%A4nstehundar/terapi-skolhund
http://www.soshund.se/

 

Emma hjälper till att handla.!